اجرای طرح ملی آرشیو مدرسه

اجرای طرح ملی آرشیو مدرسه

مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برگزاری طرح ملی آرشیو مدرسه با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم آرشیو و اسناد تاریخی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در توضیح این خبر گفت: طی تفاهم‌نامه آرشیو ملی ایران با آموزش و پرورش تهران بزرگ، طرح ملی آرشیو مدرسه اجرا خواهد شد. این طرح در سال نخست در بزرگترین منطقه جمعیتی دانش‌آموزان ایران یعنی در آموزش و پ‍رورش منطقه ۴ تهران اجرا خواهد شد و با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم آرشیو و اسناد تاریخی شکل گرفته است.

ایرانشاهی افزود: طبق تفاهم‌نامه با مدیرکل آموزش و پرورش تهران بزرگ، مدارس آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران برای اجرای این طرح انتخاب شده و دلیل این امر نیز به خاطر وسعت جمعیت دانش‌آموزان این منطقه است. زیرا منطقه ۴ تهران بالغ بر ۱۳۰ هزار دانش‌آموز دارد که بیشترین جمعیت دانش‌آموزی در اداره‌کل‌های آموزش و پرورش سراسر کشور است. در این جلسه محمد حدادی مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز حضور داشت و ادامه بررسی و اجرای این طرح با حضور مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش منطقه ۴ در آرشیو ملی ایران صورت می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع خبر

تبار خیزش؛ بررسی مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه
بخوانید

نظرات بسته شده است.