افزایش ابتلای گروه سنی زیر ۱۸ سال به کرونا

افزایش ابتلای گروه سنی زیر ۱۸ سال به کرونا

ابتلای گروه سنی زیر ۱۸ سال از دی ماه افزایش یافته است.

دریافت ۱ MB منبع خبر

تست کرونا با فریاد زدن در یک باجه
بخوانید

نظرات بسته شده است.