بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس مواد (۲۴) و (۳۳) اساسنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آنجایی که دو دستگاه فوق فاقد واحدهای سازمانی استانی می‌باشند، اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل آن ها به ادارات کل راه و شهرسازی استان قابل تفویض بوده و برای تجهیز و پشتیبانی واحدهای ذی ربط می توان یک درصد از اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و پنج درصد از اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اختصاص داد.

ولی از آنجایی که ستاد وزارت راه و شهرسازی وظیفه پشتیبانی و نظارت واحدهای استانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد و با تفویض اختیارات به ادارات کل مذکور، فعالیت واحدهای ستادی این وزارت نیز تحت تاثیر اقدامات ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و وظایف اجرایی دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد؛ لذا به زعم این وزارت لازم است بخشی از اعتبارات موصوف در ستاد وزارت خانه هزینه شود و یک درصد تعیین شده در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به علت گستردگی فعالیت‌های سازمان مذکور، همانند شرکت بازآفرینی شهری به میزان پنج درصد افزایش یابد.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد بازنویسی اساسنامه دستگاه‌های مذکور در این خصوص مبنی بر اصلاح و تسری درصدهای فوق به ستاد وزارتخانه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

مهلت ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا برای ساعاتی تمدید شد
بخوانید

متن پیشنهادی این وزارت به شرح زیر است:

۱- در ماده (۲۴) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، بعد از عبارت (برای کارکنان) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه و عبارت یک درصد به عبارت پنج درصد اصلاح گردد.

۲- در ماده (۳۳) اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، بعد از عبارت (پشتیبانی واحدهای ذیربط) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه می شود.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.

انتهای پیام

منبع خبر

نظرات بسته شده است.