بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس مواد (۲۴) و (۳۳) اساسنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آنجایی که دو دستگاه فوق فاقد واحدهای سازمانی استانی می‌باشند، اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل آن ها به ادارات کل راه و شهرسازی استان قابل تفویض بوده و برای تجهیز و پشتیبانی واحدهای ذی ربط می توان یک درصد از اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و پنج درصد از اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اختصاص داد.

ولی از آنجایی که ستاد وزارت راه و شهرسازی وظیفه پشتیبانی و نظارت واحدهای استانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد و با تفویض اختیارات به ادارات کل مذکور، فعالیت واحدهای ستادی این وزارت نیز تحت تاثیر اقدامات ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و وظایف اجرایی دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد؛ لذا به زعم این وزارت لازم است بخشی از اعتبارات موصوف در ستاد وزارت خانه هزینه شود و یک درصد تعیین شده در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به علت گستردگی فعالیت‌های سازمان مذکور، همانند شرکت بازآفرینی شهری به میزان پنج درصد افزایش یابد.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد بازنویسی اساسنامه دستگاه‌های مذکور در این خصوص مبنی بر اصلاح و تسری درصدهای فوق به ستاد وزارتخانه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

جهانگیری: واکسیناسیون همگانی و رایگان مطالبه به حق مردم است
بخوانید

متن پیشنهادی این وزارت به شرح زیر است:

۱- در ماده (۲۴) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، بعد از عبارت (برای کارکنان) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه و عبارت یک درصد به عبارت پنج درصد اصلاح گردد.

۲- در ماده (۳۳) اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، بعد از عبارت (پشتیبانی واحدهای ذیربط) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه می شود.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.

انتهای پیام

منبع خبر

نظرات بسته شده است.