توسعه میدان‌های باباگیر و بانکول در دستور کار امسال نفت مرکزی

طرح توسعه میدان‌های باباگیر (باباقیر) و بانکول در غرب کشور در برنامه توسعه امسال شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار گرفته است.منبع خبر

۱۹ نوع کاتالیست در ایران بومی سازی شده است
بخوانید

نظرات بسته شده است.