جریمه و کاهش دسترسی در انتظار شرکت های فناوری خاطی در انگلیس

طبق لایحه ای جدید در انگلیس شرکت های فناوری که نتوانند محتوای مخرب را حذف و محدود کنند با جریمه ای تا سقف ۱۸ میلیون پوند و کاهش دسترسی روبرو می شوند.منبع خبر

نتیجه استیضاح ترامپ از پیش تعیین شده بود
بخوانید

نظرات بسته شده است.