روزنامه فرهیختگان ورزشی| از ابتدا هم قرار نبود AFC پول بودیمیر را بدهد

روزنامه فرهیختگان ورزشی| از ابتدا هم قرار نبود AFC پول بودیمیر را بدهد

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی پنج‌شنبه ۹ بهمن را می‌بینید.

مقاله اصلی

بشیکتاش ۱ - دورتموند ۲/ زنبورها در ترکیه به برتری رسیدند؛ شریف، شاختار را برد
بخوانید

نظرات بسته شده است.