روزنامه مارکا| مادرید منتظر یک نشانه

روزنامه مارکا| مادرید منتظر یک نشانه

کیلیان امباپه برای تصمیم‌گیری فرصت خواسته است. باشگاه رئال‌مادرید منتظر چراغ سبز ستاره پاری‌سن‌ژرمن برای قطعی کردن انتقال است.

مقاله اصلی

فکری: در این چند وقت بازیچه شده‌ایم/ از وریا به عنوان کاپیتان بیشتر توقع دارم
بخوانید

نظرات بسته شده است.