لزوم ارائه اطلاعات عملکرد احکام و جداول بودجه شهرداری به شهروندان

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به ارائه اطلاعات عملکرد احکام و جداول بودجه به شهروندان در چارچوب بند ۳ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، مجید فراهانی، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران گفت: بودجه به عنوان سند مدیریت مالی و عملکردی یکساله مدیریت شهری، مهم ترین ابزار برای تعیین جهت گیری های خدمات اقدامات و فعالیت های شهرداری سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته است که می بایست «جامع»، «واقعی»، «دقیق»، «انعطاف پذیر» و«متعادل» تنظیم شود.

وی افزود: مهم ترین تامین کننده منابع مالی اداره شهر تهران و سایر شهرها در کشورمان شهروندان هستند، شهروندانی که چرخ مالیه شهری با پرداخت عوارض و بهای خدمات توسط آنها به گردش در می آید و باید در فرآیند تدوین بودجه و نظارت بر اجرای بودجه به نظرات و دیدگاه های آنان توجه کرد. برای آنکه منابع مالی شهر در چارچوب نظرات و نیازهای شهروندان هزینه شود نه اینکه فقط بر اساس سلیقه مدیران، معماران و یا پیشنهادهای پیمانکاران هزینه شود، نیازمند مشارکت جدی شهروندان در فرایندهای بودجه ریزی هستیم تا «بودجه برای مردم» معنا پیدا کند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بودجه ۹۹ افزود: طی سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار با عزم شورای اسلامی شهر تهران شاهد توجه به نظرات شورایاران در مرحله بررسی بودجه در شورا و تصویب تبصره ۳۵ بودجه که در آن بر اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر از شورایاران عزیز تاکید شد، بودیم، البته در بند ۳ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۹۹ برای استفاده از مشارکت شهروندان در مرحله اجرای بودجه، شورا مقرر کرده بود تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوطه را در ارتباط با سامانه های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان تهرانی قرار داده و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یکبار اقدام نماید.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: اما متاسفانه علی رغم گذشت ۱۸۷ روز از مهلت مقرر در این مصوبه همچنان شاهد بی تفاوتی معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران در ارائه اطلاعات عملکرد احکام و جداول بودجه به شهروندان معزز تهرانی و اعضای شورای شهر تهران هستیم. بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور درباره « ارائه اطلاعات عملکرد احکام و جداول بودجه به شهروندان در چارچوب بند ۳ تبصره ۶۲ بودجه سال۱۳۹۹» به شهرداری تهران تذکر می دهم.
فراهانی تاکید کرد: امیدوارم این تلاش در مسیر توجه به بودجه ریزی مشارکتی در چارچوب اختیارات شورا زمینه ساز تحول و اصلاح در نظام بودجه ریزی شهر و کشور شود، تا در پرتو آن ضمن کاهش هزینه اداره شهرداری و دولت، منابع و اعتبارات به نیازهای واقعی و مشکلات اساسی مردم تخصیص یابند و «بودجه برای مردم» معنا پیدا کند.

تأکید دادستان تهران بر تسریع در تکمیل زیرگذر چهار راه گلوبندک
بخوانید

انتهای پیام

نظرات بسته شده است.