ویدئو / آزادی کاروانسرای شاه عباسی سمنان

ویدئو / آزادی کاروانسرای شاه عباسی سمنان

طی چهار دهه گذشته کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به عنوان زندان مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما هفته گذشته حصارهای پیرامونی و دیوارهای بلند زندان تخریب و این کاروانسرای تاریخی آزاد شد. دستور این اقدام پیش‌تر از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بود.

دریافت ۲۲ MB

تصویربردار: مسعود محقق / تدوینگر:‌ امیرحسین شهسواری

منبع خبر

ادامه رکود گردشگری تا سال 2023
بخوانید

نظرات بسته شده است.