ویدیو| آخرین مصاحبه مهرداد میناوند قبل از آسمانی شدن

ویدیو| آخرین مصاحبه مهرداد میناوند قبل از آسمانی شدن

آخرین مصاحبه مهرداد میناوند در کنار علی کریمی در ورزشگاه غدیر تهران برای تماشای دیدار خیبر خرم آباد و جوکای تالش را ببینید.

دریافت ۱۴ MB مقاله اصلی

ببینید| خلاصه دیدار ایتالیا ۱ (۳)-(۲) ۱ انگلیس با گزارش ابوطالب حسینی
بخوانید

نظرات بسته شده است.