کارتون| آنالیز فکری و گل‌محمدی از مشکل اصلی استقلال و پرسپولیس

کارتون| آنالیز فکری و گل‌محمدی از مشکل اصلی استقلال و پرسپولیس

کاری از محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی

مقاله اصلی

دو اتفاق دردناک؛ واکنش تلخ یک استقلالی
بخوانید

نظرات بسته شده است.