در قرقیزستان بدرخشید

در قرقیزستان بدرخشید کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در اردوی تیم ملی جودو برای ملی پوشان مسافر بیشکک…